10. syyskuuta 2011

Kulunut viikko on ollut monipuolinen. Olemme lukeneet ja kuulleet hallituksen ministereiden kommentteja hallitusohjelmasta. Lisäksi olen eri tilaisuuksissa kuunnellut mm. Kataista, Urpilaista, Tuomiojaa, Stubbia, Virkkusta kuin myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingia. Mikään näistä kuulluista puheenvuoroista ei ole valanut uskoa parempaan tulevaisuuteen. 

Valtiovarainministeriön mukaan Suomelta on rahaa riittänyt jakoon asti seuraavasti: Vuonna 2009 lainattiin Islannille 54 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Islannille sekä Kreikalle lainattiin yhteensä 498 miljoonaa euroa. Tänä vuonna (15.7. mennessä) on Kreikalle lainattu 496,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on Suomen antamat miljarditakaukset mm. ERVV:lle.

Suomen Valtion vuoden 2012 budjetin loppusumma on 52,2 miljardia euroa. Ehdotus sisältää veronkorotuksia 1,1 miljardia euroa.  Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa noin 88 miljardia euroa. Valtionvelka on nyt 81,2 miljardia eli 15100 euroa asukasta kohden! Ja lisää velkaa otetaan, että ollaan solidaarisia Eurooppaan päin. Mutta vanha sananlasku sen sanoo: "Kun toiselle kumarrat, niin toiseen suuntaan pyllistät!" Ja kyllä me kaikki suomalaiset tiedetään, miten päin Suomi-neito on viime vuodet pyllistellyt...

Katainen piti 8.9.2011 eduskunnassa puheen ajankohtaisesta taloustilanteesta. Puhe ei tuonut esiin mitään uutta tai valaisevaa, päinvastoin. Puheesta kävi entistä enemmän ilmi se, että hallitusohjelma ja ministereiden puheet eivät ole samassa linjassa.

Katainen totesi kauniisti puheessaan: "Jokaisen jäsenvaltion on itse vastattava julkisen taloutensa kestävyydestä!" Miksi ihmeessä olemme sitten saamassa allekirjoitettavaksi Euroopan väliaikaisen vakausrahaston ERVV:n sopimusmuutoksen, jossa Suomen takausvastuuta nostettaisiin 7,9052 mrd eurosta 13,97403 mrd euroon. Sopimusmuutoksen jälkeen lainaa jaettaisiin jo ennaltaehkäisevästi maille, joilla ei olisi edes voimassa olevaa sopeuttamisohjelmaa! Onko Eu:ssa enää pelkkiä puupäitä - eikö Kreikan tapauksesta ole opittu mitään??!!

Hallitus haluaa tukea yrittäjyyttä. Hyvän idean hallitus torpedoi nostamalla mm. sähkö- ja polttoaineveroja. Suomi on harvaan asuttu maa, jossa liikkuminen ja lämmittäminen kuuluvat perusturvaan. Jotta kuljettaminen olisi edes jotenkin yrittäjälle kannattavaa, on kustannukset lisättävä kuljetusten hintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödykkeiden hinnat tulevat kautta linjan nousemaan. Hallitus tulee toimillaan käristämään monet eri alojen pienyrittäjät hengiltä. 

Hallituksen satumaassa tullaan liian myöhään heräämään siihen, että todellisessa maailmassa monet yritykset ovat siirtäneet kirjansa muille maille ja Suomen maanteilläkin köröttelee enenevässä määrin ulkomaalaisia rekka-autoja, eikä ratin takana istu suomalainen kuljettaja! Rakennuksilla suomalainen työmies alkaa kohta olla jo harvinaisuus.

Työllisyyttä hallitus myös haluaa tukea. Se haluaa pitkittää työuria ja kuuluttaa samalla työhyvinvoinnin perään. Tässäkään hallitus ei ole johdonmukainen. Väki vähenee ja työntekijät joutuvat entistä suuremman työtaakan alle. Hallitus vesittää mm. vuorotteluvapaa-järjestelmää pudottamalla korvauksen 60 prosenttiin. Lisäksi hallitus haluaa kitkeä harmaata taloutta. Tämä idea hämärtyy, koska kotitalousvähennysoikeutta alennettaneen 2 300 euroon nykyisestä 3 000 eurosta. Toimenpide takaa harmaalle taloudelle hyvän kasvualustan. Kuititta tehty työ lipsahtaa siellä ja täällä entistä helpommin.

Opiskelijoita on huijattu ensiluokkaisesti! Vaalien aikana ja vielä hallitusohjelmaa laadittaessa luvattiin sitoa opintotuki indeksiin. Hallitus painottaa toimivansa etupainoitteisesti: poistaako se indeksikorotuksen ennen kuin sitä edes annettiin!

Eläkeläiset on helppo unohtaa ja niin on ilmeisesti käymässä vanhuspalvelulain kanssa, koska sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko  ja peruspalveluministerin Maria Guzenina–Richardson politikoivat juupas-eipäs -linjalla. 

Hallitusohjelma ja nyt laadittu budjettiesitys ovat ristiriidassa keskenään. Ministerit kiistelevät julkisuudessa siitä, että ohjelmaa luotaessa sovittiin jotain ihan muuta kuin nyt esitetyt euromäärät. Se on aiheuttanut kansalaisille epävarmuuden tunnetta.

 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi eduskunnalle 8.9.2011: ”Pelottelu ei nyt riitä!” Ja jatkoi: ”Venymistä vaaditaan meiltä kaikilta!”

 Jaa-a, mitähän sitä onkaan vielä sitten tulossa?

13. heinäkuuta 2011

Etnisesti eriytyneet asuinalueet ja maahanmuuttajat

On paljon puhuttu siitä, miten maahanmuuttajia pitäisi ”asuttaa” Suomessa. Joku on heittänyt ratkaisuksi autioituneet maalaiskylät, osa haluaisi majoittaa maahanmuuttajat omiin asuntoalueisiin.

Tanskassa ja Ruotsissa on paljon asutusalueita, joilla asuu lähes yksinomaan maahanmuuttajia useista kymmenistä eri maista. Vierailin Pohjosmaiden Neuvoston hyvinvointivaltuuskunnan kanssa Tanskassa ja Ruotsissa tutustumassa taällaisiin asuinalueisiin.

Tanskan Aarhusissa kävimme  Gellerupin kaupunginosassa, jota ennen sanottiin työläiskaupunginosaksi. Nykyisin Gellerupin aluetta kutsutaan Tanskassa ghetoksi. Alue on 110 hehtaarin suuruinen ja siellä asuu 7300 ihmistä – lähinnä maahanmuuttajia. Työläiskaupunginosa ei sopisi ehkä senkään vuoksi, koska noin puolet siellä asuvista ihmisistä on työttömiä. Alue näytti ulospäin viihtyisältä ja rauhalliselta. Se oli kaukana siitä mielikuvasta, jonka sana ghetto minulle antoi. Suomalainen eikä ruotsalainen valtuuskunta hyväksy ghetto-sanan käyttöä, koska se on negatiivisesti varautunut sana, vaan sen sijasta käytetään termiä "asuinaluiden etninen eriytyminen" tai ”sosiaalisesti haavoittuva” -alue.

Näille samantyyppisille asuinalueille tehdään Ruotsissa ja Tanskassa suunnitelmia ja analyysejä siitä, mitä ja miten pitäisi toimia, että maahanmuuttajat saataisiin paremmin integroitua valtaväestöön. Kulttuuritaustaltaan hyvin erilaiset ihmiset eivät välttämättä ymmärrä valtaväestön kulttuuria ja elämäntapaa ja ennakkoluuloja on molemmin puolin. Meille kerrottiin, että opastus lähtee ihan perusasioista. Kerrostaloissa ei saa tehdä avotulia, ei viedä kotieläimiä sisälle, ja vesivessa tulee vetää, eikä odottaa sen täyttymistä jne…

Gellerupissa alle 18-vuotiaiden määrä 7300:sta asukkaasta on 41 %. Osa lapsista ei selviä kielitesteistä, joten kouluun pääseminen ei onnistu. Oman identiteetin rakentaminen monen kymmenen kansallisuuden keskellä ja kielitaidottomana on vaikeaa. Niinpä esim. Malmössä on ollut tapauksia, joissa alueelle tulleita vieraita ihmisiä on kivitetty pikkupoikien taholta. Ruotsissa on lukuisia esimerkkejä alueista, joille paloautot tai ambulanssit eivät mene ilman poliisisaattuetta. Alueilla on rasismia eri yhteisöjen välillä. On muodostunut omia ryhmiä, joihin kuuluvat ihmiset pitävät kiinni omasta ryhmästään ja alueestaan. Lapset eivät tiedä, kuinka pitäisi käyttäytyä, tämä on sosiaalinen ilmiö.

Osa nuorista on muodostanut jengejä, jotka aiheuttavat levottomuuksia ja rauhattomuutta. Sakot saadessaan he kyseenalaistavat rangaistuksen oikeutuksen; ei haluta ymmärtää, että se on annettu lain rikkomisesta, eikä rangaistuksen syy ei ole se, että he ovat maahanmuuttajia ja taustaltaan erilaisia. Näitä ryhmäongelmia on yritetty ratkoa niin, että vaikutettaisiin päätekijöihin, jotka ovat usein esikuvia nuoremmilleen. Erityinen kohderyhmä on 15-23 –vuotiaat nuoret, jotka eivät ole koulussa eivätkä töissä ja ovat ajautumassa rikollisuuteen. Alueen ihmiset pyritään saamaan mukaan kehittämään alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Alueilla on paljon levottomuuksia. Malmössa näin, että kymmenet polkupyörät oli kauniisti telineissään, mutta lähes joka ikinen oli rikottu. Kysyin, miksi lähes kaikki polkupyörät on rikottu, vastauksena olankohautus ja sana: vandalism.

Tyttäreni oli viisi viikkoa työharjoittelussa Ruotsissa Södertäljessä ja asui tällaisessa kaupunginosassa, jossa asui lähinnä maahanmuuttajia. Tunnelma alueella oli levotonta; autojen ja mopojen varastaminen ja polttaminen oli lähes päivittäistä. Onneksi hän kertoi jengien välisistä ampumisvälikohtauksista vasta kotiin tultuaan…

Erityisen tärkeäksi Tanskassa ja Ruotsissa on koettu naisten kotouttaminen. Yhteiskuntaan sopeutuminen sujuu paremmin silloin, kun se lähtee perheen sisältä. Äideillä on tässäkin asiassa erityisen tärkeä rooli. He opettavat perusteet niin terveydenhuoltoon kuin myös koulutuksen tärkeyteen. On perustettu erityisiä Naisten kahviloita ja Naisten taloja. Niissä järjestetään erilaisia tapahtumia ja pyritään vahvistamaan ihmisten luottamusta yhteiskuntaan. Alueille on rakennettu kouluja, uimahalleja, peli- ja leikkikenttiä sekä puistoja. Lähes jokaisella parvekkeella on tv-lautasantenni oman kotimaan ohjelmien katselua varten. Alueille pyritään saamaan palveluita, yrityksiä ja sitä kautta lisää työpaikkoja.

Maahanmuuttajat ovat usein kieli- ja lukutaidottomia, terveydenhuoltoa ei lähtömaassa ole järjestetty jne. Eli ongelmat ovat jo peruslähtökohdiltaan olemassa. Osa perheistä tulee sellaisista kulttuurista, jossa myös perherakenne on erilainen kuin länsimaalaisilla. Naisten astuminen työelämään voi olla hyvinkin korkea. Osa on myös myöntänyt, ettei mene töihin, koska pelkää menettävänsä toimeentulotuen.

Ruotsalaiset ja tanskalaiset ovat sijoittaneet paljon rahaa ja tehneet tiukasti työtä kotouttamisen eteen. On laadittu erityisiä ghetto-paketteja, joiden avulla on pyritty luomaan yhteistyötä niin valtion, kunnan, yritysten kuin maahanmuuttajien ja koko väestön kesken. On ollut tärkeää saada ihmiset itse mukaan kehitystoimintaan. Silti ongelmia riittää.

Ennen puhuttiin selkeästi ongelmista, sitten ne muuttuivat haasteiksi ja nyt ne ovat mahdollisuuksia! Noh, ongelmat ovat ongelmia, ja niihin on etsittävä oikeita ratkaisuja, eikä kikkailla sananmuunnoksilla ja siten yrittää peitellä itse ongelman aiheuttajaa. 

Ja Tanskaa kritisoidaan, koska se tiukentaa rajavalvontaa. Ehkä heillä on tarkoitus hoitaa jo Tanskassa olevat maahanmuuttajat ja taata heille mahdollisuudet sopeutua ja vasta sen jälkeen riemumielellä ottaa lisää huollettavia. He ovat mitä ilmeiseimmin konkreettisesti ymmärtäneet, mihin rahat riittävät ja mistä on nipistettävä sekä laitettava rahamassin suuta soukemmalle?

Schengen-alueen laajentuessa ja liikkuvuuden vapautuessa entisestään, meidän on Suomessakin varauduttava entistä suurempiin etnisten kulttuurien edustajien saapumismääriin. On syytä pitää silmät ja korvat auki ja katsoa miten Euroopassa sekä muissa Pohjoismaissa maahanmuuttajien asiat on hoidettu. Tai paremminkin yritetty hoitaa.  Suosittelen lämpimästi käyntejä näillä ”etnisesti eriytyneillä asuinalueilla”. Erityisesti yöaikaan saattaa saada ihan uudenlaisen mielikuvan, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Mutta yksin ei kannata mennä, ja taksinkin saaminen voi olla vaikeaa...

Kotouttamistoimenpiteet eivät tule olemaan halpoja ja onnistuakseen sopeuttaminen vaatii yhteiskunnan koko kirjon yhteistyötä. Mutta on oltava valmiita myös myöntämään, ettei kaikista maahansaapujista ole työntekijöiksi. Ei varsinkaan näillä sosiaalituilla ja avustuksilla, joita heille auliisti tarjotaan välittömästi rajan ylityksen jälkeen!

Asiat nyt vaan ovat näin eivätkä ne sievistelyllä muuksi muutu!


22. kesäkuuta 2011

Perussuomalaiseten hyvä yhteishenki harmittaa muita!

Perussuomalaiset pitivät puoluekokouksen Tampereella, joka meni erityisen loistavassa ilmapiirissä!

Paikalla oli lähes tuhannen osallistujaa. Keskusteluita käytiin todella hyvässä hengessä! Iloksemme huomasimme, että meillä on laaja "valikoima" halukkaita myös vastuullisiin paikkoihin, niin varapuheenjohtajiksi kuin puoluevaltuustoonkin. Se on hieno asia, että vastuunkantajia ja toimijoita löytyy. Politiikan parissa toimiminen kun edellyttää oman vapaa-ajan käyttämistä yhteisten asioiden hoitamiseen.

Olin iltajuhlassa valssin pyörteissä tanssimassa, kun toimittajavalokuvaaja tuli kuvaamaan Raimo Vistbackaa tanssimassa vaimonsa kanssa. Mietinkin, että minkähän repäisevän otsikon kuvan juttu saa... Noh, se taisi olla jotakuinkin niin, että "Perussuomalaisten rivit rakoilevat, he jakautuivat kahteen leiriin iltajuhlissa". Heh, meinasin revetä naurusta lehtijutun nähdessäni. Näin köykäisesti tehtyyn juttuun en sentään ollut varautunut!

Minut tarkemmin tuntevat ihmiset kyllä tietävät, että pakenen paikalta lähestulkoon 100-varmasti, kun "TrioErectus" alkaa soittaa tanzi-musiikkia. Musiikki käy kyllä, mutta surkean tanssitaitoni takia suren mahdollisten tanssittajien varpaita, niinpä siirryn yleensä muualle. Niin, jos huomasit tämän kappaleen ensimmäisen lauseen, niin olin jo matkalla, mutta Harry sai minut suostuteltua tanssimaan.Apua! (Täytyykin varmistaa Tuulalta, miten Harryn varpaiden vointi oli....)

Puoluekokouksen iltajuhlatkin kertovat sen, että huomioon oli otettu osallistujien laaja ikäjakauma. Nuoremmille (siis myös meikäläiselle... heheh) oli järjestetty alakerrassa vähän toisenlaista musiikkia. Loistava idea! Ja onhan Tampere kaupunki, joka tarjoaa kesäiltana monenlaista menoa, olisi Tampereen yössä voinut laajemminkin käydä tutustumassa manselaisiin.

Medialle ei mikään käy. Jos puoluekokous olisi viety läpi vähillä puheilla, olisi varmaan kommentoitu, ettei kenelläkään ollut omia mielipiteitä. Nyt kokouksessa keskusteltiin ja kilvan kehuttiin hyviä ehdokkaita, niin tämäkin tulkittiin negatiiviseksi.

Meitä kansanedustajia tämän tyyppinen median ote ei yllättänyt. Meille soittaessaan useat toimittajat ovat aloittaneet haastattelun, että "Teillä on ryhmässä kuulema kiistelty, eikö vain?!" Heh, näihin kysymyksiin on ollut helppo vastata, ettei ole kiistelty.

On nimittäin erittäin upeaa työskennellä ryhmässä, joka arvostaa avointa keskustelua ja yhdessä asioiden hoitoa ja eteen päin vientiä! Meidän vahvuutemme on se, että meillä on sekä vankkaa kokemusta kuin myös uusia ajatuksia sekä erittäin monipuolista koulutusta.

Tampereen puoluekokous vahvisti oikeaksi tekemämme ratkaisun jäädä hallituksen ulkopuolelle.
Kiitos kenttäväelle, joka tukee niin meitä kansanedustajia kuin puolueen johdossakin toimivia henkilöitä.

Hyvää yhteishenkeä ei voi ostaa rahalla, vaan se tulee yhteisistä ajatuksista, tavoitteista ja ennen kaikkea upeista ihmisistä!
Näitä kaikkia meillä PerusÄssillä on ja sekös muita harmittaa...

10. kesäkuuta 2011

hallitusneuvottelut

Tätä päivää oli odotettu.
Hallitusta yritettiin rakentaa vankoista perusaineista.

Vaan toisin kävin. Kiven ja betonin sijasta käytettiin jotain ihan muuta!
Huonolle perustalle rakennettu talo ei kestä. Routa tulee ja perustukset rakoilevat. Odotellaan jännityksellä talven tuloa...

Ihmettelen Suuresti  Yleisradion uutisten politiikan toimituksen päällikkö Riikka Uosukaisen epäammattimaista kommenttia 10.6.2011 kello 20:30 uutislähetyksessä. Hän kommentoi, että Perussuomalaisille oli annettu oikeus äänestää vastaan KAIKISSA  eu-asioissa hallituksessa. JÄRKYTTÄVÄÄ ammattitaidottomuutta. Hänen iässään ja kokemuksellaan ja ennenkaikkea Yleisradion edustajana...
PahaPahaPaha-asiavirhe.

Kommentilla hän toi kuitenkin selkeästi ilmi oman poliittisen kantansa, johon ei ilmeisesti kuulu asioiden kyseenalaistaminen. Olen pitänyt Yleisradiota yhtenä niistä kannatinpilareista, joihin suomalainen voi viime hetkeen asti uskoa puolueettomasti (kuten taksi ja poliisi).

Nyt on jälleen yksi tukipilari karistanut uskottavuutensa - harmillista. Tuskin oli huolimattomuutta, että Riikka Uosukaisen kaltainen huippuammattilainen antoi tällaisen kommentin vahingossa.

 Olisiko "Keltainen lehdistö" oikeampi työpaikka?

3. kesäkuuta 2011

Cosac ja Eurooppa-politiikka

Moni on kysellyt, vietänkö nyt lomaa, koska maassamme ei ole muodostettu uutta hallitusta. Voin taata ja alleviivata, ettei ole ollut pahemmin vapaata aikaa. Olen suuren valiokunnan* jäsen ja Eurooppa-politiikka käy kiivaana koko ajan. Eurooppa-asioissa ei ole mahdollista herpaantua hetkeksikään.

Minulla oli etuoikeus päästä Unkarin Budapestiin, 29.-31.5.2011 Cosac-kokoukseen.**
Ennen kokouksen alkua Suomen Unkarin suurlähettiläs Jari Vilén antoi meille kattavan selvityksen Unkarin historiasta ja nykytilanteesta. Jari Vilén on hoitanut upeasti suurlähettilään tehtäviä. Suurlähetystössä toimii mm. Suomi-koulu. Suomi on Unkarissa todella korkeassa kurssissa. Kiitos hänelle!

Kokous pidettiin Unkarissa, joka on tällä hetkellä Euroopan Unionin puheenjohtajamaa. Kokoukseen osallistui 27 jäsenmaata ja Euroopan parlamentti. Paikalle oli kutsuttu myös Kroatian ja Islannin sekä Montenegron ja Turkin edustajat.

Unkarin pääministeri Viktor Orban totesi, että ”Voimakas Eurooppa” on ollut Unkarin puheenjohtajuuskauden teema. Hän kertoi, että heillä Unkarin valtion velkaantumiseen otettiin asenne: ”valtion velka on vihollinen”. Asia määriteltiin niin, että Unkari on sotatilassa, joka halutaan voittaa! Hän korosti, että valtion on tärkeää seisoa omilla jaloillaan, eikä jonkun muun jaloilla. Tähän tarvitaan selkeää poliittista johtoa. Ja Unkarissa onkin tehty radikaaleja päätöksiä.

Kokouksessa pidettiin todella paljon puheenvuoroja, joissa tuli esiin pitkälti samat teemat kuin meillä Suomessa. Maahanmuutto, työllisyys, väestön ikääntyminen, energian tuottamisen omavaraisuuden lisääminen ja taloudellinen tilanne sekä ilmastonmuutos olivat lähes jokaisen delegaation huolenaiheet. Myös Lähi-idän tilannetta käsiteltiin. Tonava-strategian kohdalla todettiin, että se vaatii toteutuakseen rahaa, mutta tässä yhteydessä kommentoitiin, että oppia kannattaa ottaa Itämeri-projektin toteutuksesta.

Maahanmuuton todettiin olevan iso ongelma koko Euroopan alueella. Schengen-aluetta haluttaisiin silti monien maiden taholta kuitenkin lisätä, erityisesti Balkanin suunnalle. Bulgaria, Kypros ja Romania eivät vielä ole Schengen-alueen täysivaltaisia jäseniä. Itävallan Stefan Schennach vertasi Länsi-Balkanin Schengen-alueen ulkopuolelle jättämistä ”taloon, jossa ei ole kattoa”… Slovenian Josko Codez muistutti, että ei pidä unohtaa sitä, että Eurooppa ei ole sulattanut eikä oppinut toimimaan yhdessä aikaisempien Eu:n laajenemiskierrosten jäljiltä. Mutta toivotti samaan hengenvetoon Kroatian tervetulleeksi ja pyysi myös muita uusia maita ilmoittautumaan…Just Joo!
Slovenian Bogdan Barovic puolestaan toivoi Makedonian jäsenyyttä niin Natossa kuin Eu:ssakin.

Eli vaikka nykyiselläkin porukalla ottaa kipeetä pärjätä, niin ei ilmeisesti haittaa, vaikka tekee jatkossa entistä kipeämpää. Yhdessä kipua kestetään sitten varmaan paremmin. Tai ilmeisesti ajatuksena on, että toiset ilmoittautuvat sairaiksi ja Suomi-neito vetäisee vähän valkeeta päälle ja hoitaa taas kaikki asiat kuntoon! Onhan se tehnyt niin aina ennenkin!!!

Schengen-alueen laajentaminen toi esille mm.10 miljoonaisen romaniväestön liikkumisen ja sen ”mahdollisesti” aiheuttamat ongelmat. Tämän asian tiimoilta on jäsenmaille laadittu erityinen romani-ohjelma, jolla pyritään tukemaan romaniväestön työllisyyttä, koulutusta, terveydenhuoltoa jne. Ohjelman toteuttaminen tulee olemaan haasteellista ja kallista! Otetaan vaikkapa yksi esimerkki: meillä on Suomessa erittäin kattava ja loistavasti toteutettu rokotusohjelma, esim. tuhkarokon varalta rokotetaan 97 % lapsista. Nyt kuitenkin paperittoman romaniväestön kulkiessa maasta toiseen, lisääntyvät myös tartuntataudit, koska köyhemmissä maissa ei ole rokotusohjelmia.
”Koiraihmisenä” pohdin, että onpa hassua sikäli, että Suomeen ei saa tuoda koiria ilman varsin tarkasti määriteltyjä eläinlääkärin todistuksia ja rokotuksia tai karanteeneja. Esimerkiksi Baltian maista ei saa palata edes koiranäyttelymatkalta Suomeen suomalaisen koiran kanssa ilman heisimatolääkitystä, passissa pitää olla merkintä, joka ei saa olla kuukautta vanhempi.
Kyllä, luit oikein koirillakin pitää olla passi***!

Varsinkin Italian puheenvuorossa Giacomo Santini totesi maahanmuutosta, että nyt on puhuttava realiteeteista eikä unelmista. Hän sanoi, että Eu-perheen pitäisi ratkoa vaikeat ongelmat yhdessä. Hän lisäsi, että nyt Italiaan tulee raamatullisia määriä ihmisiä Pohjois-Afrikasta ja Italia on heidän mielestään jätetty tämän asian kanssa aivan yksin.

Euroopan parlamentin edustajat käyttivät useita puheenvuoroja, joissa tähdensivät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistyön tärkeyttä. Heillä oli kuitenkin oma ketunhäntänsä kainalossa. Euroopan parlamentin päämäärä on nimittäin mielestäni hyvin selvä ja looginen: liittovaltion rakentaminen! Carlo Casini totesi puheenvuorossaan: ” Jotta Eurooppa pärjäisi tulevaisuudessa, tarvitaan kaksikamarinen, liittovaltiotyylinen lähestymistapa”.
Jos oikein tulkitsin Casinin puhetta, niin hänen haaveena on Eurooppa, jossa ei olisi maakohtaisia puolueita eikä vaalilistoja jne.
Aivan kammottava hajatelma, josta demokratia todellakin on kaukana. Valta on se taikasana, jota Euroopan unioni epätoivoisesti yrittää hankkia itselleen lisää. Erityisesti se yrittää saada todella vankasti otetta jäsenmaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidosta. 

Keskusteluista kävi ilmi, että nationalismi on lisääntynyt ja kansalliset parlamentit selkeästi ovat ottaneet puolustusasennon: oma maa versus muu Eurooppa - jokainen maa pitää kiinni omista eduistaan.
Tämä tilanne vaatii myös Suomen edustajilta erityisen tiukkaa Eurooppa-otetta! Nyt jos koskaan on otteen oltava pitävä, se ei saa lipsua yhtään!

Kokouksessa professori György Schöpflin totesi puheessaan, että valtiot kilpailevat markkinoista ja vallasta keskenään, ja tämän estämiseksi yhteisö aikoinaan luotiin. Hän sanoi myös, että kaikki poliitikot eivät hyväksy Euroopan integraatiota ja jotkut eurokriitikot pitävät Eu:ta vihollisena…
Ettei olisi sillä hetkellä vilkaissut meihin päin…?

Italian edustaja Nicola Formichella totesi, että Euroopassa on näkyvissä kriisin merkit selvästi; halutaan asettaa itsekkäät ratkaisut eli kansalliset edut etusijalle ja se on hänen mielestään lyhytnäköistä. On olemassa todellisen kriisin vaara, koska Eu:n toimielimet eivät heidän mielestään toimi hyvin.
No tämä on kyllä ollut meillä perussuomalaisilla tiedossa jo pitkään. Hyvä, että muutkin ovat sen huomanneet.

Puolan edustaja Andrzej Galazewski totesi euroskeptisyyden lisääntyneen ja lisäsi, että Suomen ja Ranskan tilanteet eivät näytä olevan parhaimmillaan.
Minustahan meidän tilanne on mitä parhain, koska eurorealismi lisääntynyt. Nyt uskalletaan puhua ääneen ongelmista, joita on vuosia piiloteltu ja nyt ne ovat jo osittain räjähtäneet käsiin. Ja lisää ongelmia on tulossa!

Meillä Suomessa on osaamista monessa asiassa ja se on meidän valttimme, me voimme myydä osaamistamme muille! Meillä on siis muitakin vaihtoehtoja kuin se mitä nyt on pääasiassa tehty: epätoivoinen rahan lappaminen hallituksille, jotka eivät ole kyenneet tähänkään asti rahoja oikein käyttämään. Yhteistyö on kuitenkin kaiken onnistumisen perusta. Niin täällä Suomessa kuin globaalisestikin.

Yhteistyön onnistumiseksi pitää arvostaa sekä itseään että vastapuolta!

~Ei kannettu vesi kaivossa pysy ~

* Suuri valiokunta = Suuren valiokunnan tehtävät ovat kahtalaiset. Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä. (Eduskunnan työjärjestyksen 53 §:n 2 ja 3 mom.)

** Cosac = Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union)
Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin Eu-valiokuntien välisessä konferenssissa edistetään mm. kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välistä tietojen ja toimintatapojen vaihtoa.

*** Lemmikkieläinpassi helpottaa koirien, kissojen ja frettien kuljetusta maasta toiseen Euroopassa. EU-maiden lisäksi passi on otettu käyttöön myös Norjassa, Sveitsissä, San Marinossa ja Liechtensteinissa. Passi toimii eläinten virallisena matkustusasiakirjana, joka osoittaa, että lemmikki on tunnistusmerkitty ja täyttää EU-maiden välisiä kuljetuksia koskevat vaatimukset. Se on pakollinen ainoastaan niille koirille, kissoille ja freteille, joiden kanssa matkustetaan kotimaan rajojen ulkopuolella tai jotka myydään toiseen EU-maahan. Jos eläintä ei viedä ulkomaille, se ei tarvitse passia.
Passiin kirjataan eläimen ja sen omistajan tiedot, eläimen tunnistusmerkintää koskevat tiedot sekä tiedot eläimen rokotuksista ja mahdollisista käsittelyistä punkkeja ja ekinokokkoosia vastaan. Passi on voimassa niin kauan kuin eläimen raivotautirokotus pidetään voimassa. Eläimille asetettujen maahantuontivaatimusten tarkoitus on ehkäistä eläimiltä ihmisiin siirtyvien tautien leviämistä Euroopassa. Koirat, kissat ja fretit saivat oman passin siksi, että ne levittävät raivotautia todennäköisemmin kuin esimerkiksi marsut ja kanit.


26. toukokuuta 2011

Täysistunnon puheeni tiistaina 23.5.2011

Tässä ensimmäinen pönttöpuheenvuoroni täysistunnossa.

 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03
 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa
lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle
myönnettävästä valtiontakauksesta Ainoa käsittely Valtioneuvoston
tiedonanto VNT 1/2011 vp Anne Louhelainen /ps:

Arvoisa puhemies!
Suomeen rakennetaan hallitusta kuuden puolueen voimalla. Tuleva
hallitus on saanut lempinimekseen muun muassa "sateenkaarihallitus".
Onko Suomen poliittinen elämä tästä eteenpäin satutarinaa?
Kuitenkin  vain saduissa sateenkaaren päästä löytyy ruukullinen kultaa.
 Suomalaisessa mytologiassa sateenkaari oli Ukko-jumalan jousi, jolla
hän ampui salamoita ja siirtolohkareita.

Toimitusministeriötä  kilpenään käyttäen uusi hallitus tykittää heti tulikiveä ja tervaa
oman maan kansalaisten päälle, ennen kuin uuden hallituksen työ on  varsinaisesti alkanutkaan.

Nyt suomalaisten syyksi yritetään sysätä  Euroopan ylivelkaantuneiden maiden aiheuttamia epävakaita taloudellisia tilanteita ja työttömyyttä.  Perussuomalaiset liputtavat kuitenkin edelleen siniristilipun puolesta
ja pysyvät vahvoina linnakkeessa, jossa suojellaan suomalaisten etuja.
Tässä linnoituksessa olisi pitänyt olla myös vasemmistoliiton, mutta ei ole.
 Vasemmistoliitto taipui ja siirtyi telttamajoitukseen.

 Yleensä palkinnot annetaan onnistumisista. EU-politiikka on tässäkin  kohtaa epäloogista.
Portugalin valtio halutaan nyt kuitenkin palkita  epäonnistuneesta taloudenpidosta.

Ivan Pavlovin  ehdollistumisreaktioita tutkivissa koirakokeissa koirille saatiin
ääni- ja palkintomenetelmällä kuola valumaan jo pelkästä kellon  kilahduksesta.
Euroopassa kelloja on kilistetty jo Kreikassa ja Irlannissa. Molemmat maat on myös palkittu siitä, että ne ovat saaneet  sumutettua muita Euroopan maita ja hoitaneet maidensa talouden kuralle.

Nyt myös Portugalille kello on kilahtamassa. Sielläkin kuola  valuu jo. Entä soivatko kellot syksyllä Espanjalle? Voitaisiin tehdä torkkupeitoista kuolalappuja ja lähettää ne sinne jo ennalta, muuta sinne ei tule lähettää.

 Arvoisa puhemies!
Suomen hallitus päättää nyt ilmeisesti jatkaa suomalaisia riistävällä linjalla ja kerätä avustuskymmennykset Suomen  kansalta. Kansan syvät rivit alistetaan työn ikeen alle jatkamalla  työuria alusta, keskeltä ja lopusta.

Mutta kuten alussa totesin,  sateenkaaren päässä ei ole kultaruukkua.
Näillä näkymin siellä on  Euroopan pohjaton kaivo, jota Suomi naiivisti yrittää täyttää.

Suomea  ollaan vetämässä mukaan rahoittamaan mekanismeja, joiden toimivuudesta  kenelläkään ei ole faktaa, on vain haaveita. Tämän totesi edustaja  Katainenkin tänään. Kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää.

 Esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin EVM:n perustamissopimusluonnos
on selkeän karmaiseva siltä osin, että siitä ei voi peruuttamalla poistua.
 Sopimuksen jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan, vaikka siitä
tulisi itsestään EVM:n tuen saaja. EVM:n jäsenet sitoutuvat ehdoitta
ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta
osallistumisosuutensa mukaisesti. Suomen osuus kokonaispääomasta olisi 12,5 miljardia euroa.

 Sopimusluonnoksessa sanotaan myös, että EVM on oikeutettu lainaamaan
tarvitsemansa rahat pääomamarkkinoilta tai pankeilta,  rahoituslaitoksilta tai muilta henkilöiltä. Kuulostaa oudolta, että  rahaa halutaan Euroopan unionin tasolla lainata "muilta henkilöiltä".
Sopimusluonnos jatkuu niin, että "EVM voi sijoittaa varat, joita ei  välittömästi tarvita - -".
Lisäksi todetaan, että "toimitusjohtaja  vastaa sijoitustoiminnasta johtokunnan määrittämien ohjeiden  mukaisesti". Mielestäni tämä on harvainvaltaa, jos mikä.
Pahoin  pelkään, että EVM saattaa tarjota hyvän kasvualustan harmaalle
taloudelle ja rahanpesulle. Lisäksi sopimusluonnoksessa todetaan, että
"EVM voi käyttää sijoitustoiminnan tuottoja toiminta- ja  hallintokustannusten kattamiseen".
 Onneksi olkoon, on varmasti  melkoisia bonuksia luvassa, niin kuin Fortumin tapauksessakin  aikoinaan.
Tällaiseen avoimeen valtakirjaan Suomi on nimensä  kirjoittamassa, ja täällä kehdataan puhua, että rahaa annetaan vain  takuita vastaan ja tiukalla sääntelyllä.
Suomessa siis vyötä kiristetään, osalla nälkä lisääntyy mutta luovutaan Activia-jogurtin käytöstä - sitä ei tarvita, koska ei turvota.

Arvoisa puhemies!

Tämä Portugalin tukipäätös ja Suomen takausten  kasvattaminen sekä pysyvä vakausmekanismi ovat asioita, joilla ei voi  käydä kauppaa, koska niitä ei pidä hyväksyä.
Perussuomalaiset pitävät  ryhtinsä eivätkä myy periaatteitaan.
Meillä  on paljon tehtävää, joten hoidetaan ensin kotimaan asiat kuntoon.
 Kannatan edustaja Soinin tekemää esitystä.

20. toukokuuta 2011

No jälleen on yksi viikko takana.
Päivät ovat täynnä erilaisia tilanteita, ihmisiä ja yhteydenottoja.
Jotenkin tuntuu, että vuorokaudessa on enemmän tunteja kuin 24...
Tai ehkä se johtuu siitä, että kun menee nukkumaan ja herää yöllä kirjoittamaan jonkun mieleen poksahtaneen asiaan paperille ja yrittää sen jälkeen saada taas unta. Ennen kuin kello taas kuuden jälkeen soi. Elää vähän niinkuin kahdessa vuorossa.

Kulkuyhteydet Lahden ja Helsingin välillä ovat hyvät. Ja nopeat.
Ja voisivat olla. Jos junien tekniikka toimisi.

Tiistaiaamuna päätin käydä sähköposteja kotoa käsin aamulla läpi ja mennä klo  yhdeksän kokoukseen eduskuntatalolle minuuttiaikataululla. Niinpä lähdin vasta kahdeksan junalla Helsinkiin. Junan piti olla perillä klo 8:48. Asemalta ehtisin kokoukseen juoksemalla reippaasti.
Havahduin junassa ykskaks siihen, että vauhti hiljeni. Mitäs mitäs, miksi ei juna kulje, aattelin.
Ja kotvan päästä konnari ilmoitti, että on jarrutuksen yhteydessä tullut pieniä teknisiä ongelmia ja myöhästymme 15-20 minuuttia. APUA! Ähkäisin ihan ääneen. Ja sain osakseni hymähtelyjä.
Hetken kuluttua junan ohjastaja kuulutti, että teknisten ongelmien vuoksi myöhästymme n. viisi minuuttia. Jaahas aattelin, ei tainnut jälkimmäinen kuuluttaja tietää, että oikea myöhästymisminuuttimäärä oli jo ilmoitettu. Niinpä sitä sitten köröteltiin eteenpäin. Välillä tuli mieleen, että Resiinalla olisit jo perillä!
Ilmoitin muille kokoukseen osallistujille, että täältä tullaan, jossei veturi hajoa tyystin.
Pääsimme lopulta Helsinkiin asti ja myöhästyin vain puoli tuntia.

Päivän päätteeksi oli jälleen minuuttiaikataulu takaisin Hollolaan telan kokoukseen, johon en ehtisi ajoissa. Onneksi ihanat ystäväni Hilkka ja Juhani tulivat moikkaaman minua eduskuntaan ja sain heiltä täysistunnon jälkeen takuuvarman autokyydin Hollolaan saakka, enkä myöhästynyt tästäkään kokouksesta kuin puoli tuntia.

Reilun kolmen tunnin kokouksen jälkeen olin yhdeksän aikoihin kotona. Olihan siinä tiistaipäivälle tapahtumia. Onneksi päivän ensimmäisessä ja viimeisessä kokouksessa oli sämpyläkahvit, en ehtinyt ees lihapiirakkaa hakea mistään koko päivänä.

Torstaiaamuna olin jälleen junassa Helsinkiin menossa. Tällä kertaa päästiin melkein Helsinkiin saakka. Melkein. Sitten tuli kuulutus, ettei meidän junalle ole vapaata raidetta, joten joudumme odottelemaan. Noh, menihän siinä reilu vartti, että ooteltiin sitä vapaata raidetta.

Iltapäivällä juoksin jälleen ehtiäkseni Lahteen lähtevään junaan. Puuskutin junaan sisään ja olin onnellinen, että ehdin. Mutta mitään ei tapahtunut, ei lähtenyt juna. Ja kohta tuli kuulutus: teknisten syiden vuoksi junan lähtö myöhästyy... Joo-p reilu 20 minuuttia myöhemmin lähdettiin. Ei ollut Joensuuhun menevät vaunut suostuneet tarttumaan Kuopijoon menevään vaunusatsiin. Niinpä Jojensuun porukka lähti ensin ja myö sit vähän myöhemmin perään.

Nyt ymmärrän niitä alkuviikolla mulle hymähtäneitä kulkijoita paremmin: heillä oli jo kantakulkijana parempi tieto: EI VOI VR:N KULKUUN LUOTTAA! Harmillista.

18. toukokuuta 2011

heps,
Kansanedustajan homma on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti, sanoisin jotta Turbolla.
Autotermeillä kerrottuna: moottoria pitää opetella käyttämään, jotta vauhti ei kurvissa vie hallitsemattomasti ulos.

Sekin on nyt jo melkein koettu.

Sillä vaalien jälkeen Eduskunta.fi-sähköpostiosoitteessa odotti jo lähes 200 postia. Niiden jo olemassa olevien sähköposti-osoitteissa olevien postien  lisäksi. Sähköpostien lisäksi oli sadat tekstiviestit. Ja sama tahti jatkuu. Sähköpostia tulee niin paljon, ettei edellisiin ehdi vastata, ennen uusien saapumista. Sama puheluiden ja tekstiviestien kanssa. Puhumattakaan siitä kirjallisesta viestinnästä, joka saapuu eduskuntaan ja kotiin.
Kiitos niistä, mutta on mietittävä haluaako tehdä laaja-alaista yhteydenpitoa ja asioiden hoitoa, vai käykö ajatuksenvaihtoa vain joiden äänestäjien kanssa. Jos yhdeltä äänestäjältä tulee päivittäin useita yhteydenottoja, se on mielestäni pois muilta. Ja sehän ei ole tasapuolista.

Esimerkkinä tämä päivä: avasin sähköpostin kuuden jälkeen, kiirehdin junaan seitsemän jälkeen ja palasin Hollolaan heti täysistunnon jälkeen. Silti myöhästyin Hollolan teknisen lautakunnan kokouksesta hieman. Se alkoi kello 17. Kokous kesti lähes neljä tuntia. Kello 21 jälkeen olin kotona ja aloin purkaa tulleita puheluita ja sähköposteja: @hollola.fi ja @ eduskunta.fi. @-posteihin olin yrittänyt hieman haravoida jo koko päivän. Sen jälkeen tein kolumnin paikallislehteen. En tiedä ehtikö se. Aika on rajallinen. Kello on nyt tiistaina puoli yksi: kohta valvottuna 24 tuntia.

Sunnuntai-illan vastailin sähköposteihin tärkeän lätkämatsin ohella. Onneksi tärkeämmät tilanteet uusitaan tampioita - kuten meikäläisiä varten. Mutta kun ottelu oli ohi, halusin kokea upean Voiton Huuman ja niinpä ampaisin auton rattiin unohtaen kunnianarvoisen kansanedustajan roolin: Vapauden- ,Vesijärven- ja Aleksanterinkatuja pitkin auton ikkunat auki,  musaa ja torvea huudattaen! Mieletön tunnelma!
Tätä se on Suomalaisuus ja yhteenkuuluvuus!

Onneksi tämä makea mesi ei juovuttanut kokonaan, sillä olimme saaneet Perussuomalaisina jo kokea tätä mettä vaaleissa. Ja suitsutus senkuin on jatkunut Portugali-päätöksemme jälkeen.
Ihanaa Suomalaiset Ihanaa! Pidämme yhtä vaikka toisille se tekee kipeäääää...

15. huhtikuuta 2011

Mieletöntä!

Upeaa!
Kiitos kaikille!
Olemme kiertäneet ympäri Kanta- ja Päijät-Hämettä!
Aivan mieletön kannustus on molemmissa maakunnissa! Kiitos kaikille!

Ja tämä on kaikkien tulevien kansanedustajie muistettava. Pitää muista molempien maakuntien etu.
Valitettavasti nykyiset edustajat unohtivat  mm. Reuma-sairaalan kohtalon.
Ihmettelen sitä suuresti!

Kansa väittää olevansa vaihtoehtoja vailla.
Se nähdään sunnuntaina 17.4.

Se äänestää, joka haluaa muutosta!

t. anne

ps. Minulla on paljon rakkaita ulkosuomalaisia. Pidän teidänkin puolta. Eläkeasiat ulkosuomalaisille eivät nykyisellään eivät ole niin yksoikoisia....

1. huhtikuuta 2011

Morjens,
Onpa ollut taas melkoista hoipakkaa tämä viikko!
Paljon on Hämettä kierretty ja ei voi kuin todeta, että suomalaiset ovat nyt todella liikkeellä! Hienoa!

Mutta.
Mutta sana ei tiedä juuri koskaan mitään hyvää...
Ei tälläkään kertaa. Tai sitten ei...

Tapasin siis kiertueella suomalaisen, keski-ikäisen naisen, joka kauppakasseja kantaen puuskahti:
"En ota mitään sun mainostas, kun oon niin täys tätä nykyistä menoa, etten todellakaan aio äänestää!"
Ja hän oli hyvinhyvin tuohtunut. Ja kertoi myös tuttujensa olevan pettyneitä Nyky-Suomen tilaan, ja aikovat jättää äänestämättä!

Olin yllättynyt tästä kommentista ja kommentoin, että meillä suomalaisilla on Erityisen Hieno Oikeus: ÄÄNIOIKEUS!

Suomalaiset naiset saivat ensimmäisinä naisina Euroopassa äänioikeuden vuonna 1906. Se on oikeus, jota ei saa unohtaa ja sitä pitää kunnioittaa! Äänioikeus on etuoikeus! Meillä  Suomessa ei ole hienoja kivilinnoja eikä  palatseja Euroopan tapaan. Meitä on moitittu moukiksi, mutta meillä on jotain, mitä ei rahalla saa:  meillä on demokratia! Miehet ovat kunnioittaneet suomalaisia naisia antamalla heille puhe- ja äänioikeuden! Siitä Suuri kiitos Heille! (Niin noh,  ovat tosin voineet sitä jälkikäteen  toiseenkin kertaan tuumata.. Suomessa on  nimittäin melko paljon Niskavuoren Hetan jälkeläisiä....  Mutta mitään en tunnusta enkä myönnä...)

No mutta asiaan. Eli jatkoin jutustelua tämän Rouvan kanssa ja kysyin mm.  että onko lapsiperheiden ja eläkeläisten asiat hyvällä mallilla ja voisiko niitä jotenkin parantaa? Jutustelumme lopuksi hän totesi, että " Ok, sait ylipuhuttua, aion äänestää, anna se sun lappus, saat ääneni!"

Me kaikki varmasti haluamme kehittää yhteiskuntaamme parempaan suuntaan. Vuosisadan alussa nostettiin esille mm. naisten äänioikeudet. Nyt 2000-luvulla esille pitää nostaa Suomen kansan vahvuuteen nostaneet sukupolvet eli eläkeläiset,  jotka ovat jättäneet meille vauraan ja toimivan Suomen! Tukea tarvitsevat myös tulevat suomalaiset tukipylväät eli lapset ja nuoret! Tärkeää on myös muistaa, että meillä on tiimalasissa enää vähän aikaa osoittaa kunnioitusta Heille, jotka taistelivat meille itsenäisen Isänmaan!!

Koulussa opetettiin, että itsenäisen maan tunnusmerkki on oma raha! Sitä meillä ei enää ole!! Valitettavasti!
Meidän on pidettävä kiinni siitä, että Suomen perustuslakiin ei kirjata sellaisia pykäliä, joilla vähennetään  lisää meidän suomalaisten itsemääräämisoikeutta omasta maastamme!

Ja saatan tällä kommentilla viitata EU:hun ja sen järjettömään vallanhaluun AAA-luottokelpoiseen maahamme. Maahan, jota se ei vielä ole "kupannnut" tyhjiin. Eihän se tyhmä ole joka pyytää, vaan jo joka aina vaan antaa....

Sinä päätät, tehdäänkö Suomi-neidosta koko Euroopan yhteinen huora, joka aina vaan jakaa, ettei kellään olisi paha mieli!

ÄÄNESTÄ! Tiedät kyllä ketä!

Rva Nro 117

26. maaliskuuta 2011

Tervehdys,
Eilen perjantaina purkitettiin viittomakielellä lyhyesti vaaliohjelmaa. Juho viittoi, Mika oli koneenkäyttäjä ja Jarmo prompterina. Vaikka asia on vakava, täytyy tekemisessä olla huumoria, että jaksaa. Ja voi että oli  hauskaa. Jännitettiin, että haluaako Körmykin vilmille.

Lauantaina Juho ja Mika tekivät vielä laajemman vaaliohjelman viitottuna, älyttömän paljon kiitoksia pojille!!

26.3.2011 lauantaipäivä meni maakuntamatkailussa.
Aamusta aloitettiin Ryttylän Salen pihalla. Ihmisiä poikkesi rohkeasti kahville ja juttusille. Mukavia ja lupsakoita ihmisiä. Ja mainokset kelpasivat mukaan, useamman kappaleen erissä. Hieno juttu!

Matka jatkui Tervakosken K-Kaupan pihaan. Ajkoimme ensin vähän kauemmaksi, mutta kauppias jo tuli
hoputtamaan tulemeen lähemmäksi ovea. Noh, mehän parkkeerasimme sitten melkein oven suuhun. Puheenaiheita riitti ydinvoimasta eläkeläisten ja lapsiperheiden arkeen. Annoin mainoksia jaettavaksi, mutta tuli heti perään kommenttia: Eikö näitä saa enempää?! No, kyllä saa: niin paljon saa jakaa kuin jaksaa, nyt ei lopu mainosmateriaali kesken!
Lopulta oli pakko kiittää ja kiirehtiä seuraavaan paikkaan. Suuret kiitokset vielä paikallisille järjestäjille ja suurenmoiselle kauppiaalle!

Sitten Riihimäen Graniittiaukiolle.
Ensin hieman hiljaisempaa, mutta hetken päästä vilinää. Hyviä puheenaiheita ja mielenkiintoista ajatustenvaihtoa! Ihmiset eivät nykyään halua valmiita vastauksia, vaan niitä pohditaan yhdessä. Ja sehän se on parasta, että tarkastellaan asioita eri kanteilta! Lopputulema on kuitenkin useimmiten kuin yhdestä suusta: muutosta haetaan!
Kävipä Mikko myös kokoomuksen vaalihuoneistossa, jossa oli kyllä paikalla neljä ehdokasta, muttei yhtään äänestäjää. Heh, olisiko syytä katsoa peiliin, miksi äänestäjät tulevat mieluummin juomaan PerusSuomalaista kahvia vaatimattomaan retkikahvipöytään, kuin hienoon "peilisaliin"...??? Onko kokoomus "hieman" etääntynyt tavallisesta kansasta? Itse vastaan, että KYLLÄ ON!

Riihimäeltä Oittiin. Sielläkin riitti ihmisiä ja jutusteltavaa. Siinä kahviteltaessa yhdelle miehelle soitti naapuri, "Muista nyt tuoda heillekin mainoksia!" Heh, ja niitähän annettiin matkaan mukaan.

Täytyy todeta, että suomalaiset ovat erittäin pettyneitä nykypolitiikkaan, jossa tavallinen kansa on todellakin ollut vain katseluoikeudella. Puheoikeutta sillä ei ole ollut! Siitä Katainen ja Kiviniemi kumppaneineen ovat pitäneet huolta.

Nyt mennään täydellä höyryllä ja näytetään mihin tämä kansa jälleen pystyy!!!!
Sitähän ei enää narussa vedetä EU:lle teuraaksi!!!

13. maaliskuuta 2011

Sunnuntai 13.3.2011

Suuri suru on Japanissa. Yhdessä hetkessä koko maa ja muu maailma saavat kokea luonnon voiman järkyttävällä tavalla! Satoja kuolleita, kymmeniä tuhansia ihmisiä kateissa, loukkaantuneiden määrää ei voi kuin aavistella. Ydinvoimalan korjaushenkilökunta on oman henkensä kaupalla korjannut vaurioitunutta ydinvoimalaa.

Näistä turmista pitää ottaa opiksi ja tehdä maailmasta turvallisempi. Se on haastava projekti, johon tarvitaan yhteisvastuullinen osallistuminen. Ei riitä, että vain osa maailman valtioista tekee parhaansa. Jokaisen maan pitää osallistua sillä voimavaralla, joka sillä on käytettävissään.

Meillä Suomessa on asiat Japanin näkövinkkelistä hyvin. Tai ainakin me voimme keskittyä niihin asioihin, joilla yritämme parantaa kansalaistemme hyvinvointia.

Ja sitten kotimaan uutisia, tarkemmin hieman omasta viikonlopustani.

Lauantai oli varsinainen tapahtumapäivä.

Aamusta Hollolan torilla juttelemassa ja paistamassa makkaraa. Kiva ilma ja mukavia ihmisiä. Tiukkoja kysymyksiä ja kommentteja tuli paljon. Ihmiset eivät ole massaa, vaan jokaisella oli omia mielipiteitä, joista käytiin ajatuksenvaihtoa - hieno juttu! Ja lisää jaettavia mainoksia kuului usemmalta suunnalta, vanhat on jo jaettu! Suuri Kiitos!

Hollolan torilta sukkana Salppurin Kisoihin Lahteen vip-emännäksi.
Kyllä montussa oli paljon porukkaa liikkeellä, auringonpaiste kruunasi hienon ilman. Tapasin useita ihmisiä ja oli mahtavaa kuulla niin paljon positiivia kommentteja ja kannustusta! Tukijoukkoni kasvavat päivä päivältä ja Montussakin ihmiset pyysivät lisää mainoksia jaettaviksi, no sitähän tilataan tällä tulevalla viikolla. Vielä mietintämyssyssä on tilauksen suuruus: 10.000, 20.000...?

Kaiken kaikkiaan kampanja puskee eteenpäin etenevällä voimalla...

Lauantai-iltana oli sitten kotona vuorossa nuoriskekkerit. Porukkaa tuli ja hauskaa oli. Meidän juhlissa on aina vaihtuvia tilanteita ja rento meininki.Nuoriso on niin hauskaa, fiksua ja nyt tuli huomattua: kiinnostunut myös yhteiskunnallisista asioista.
Keskustelimme yön pimeinä tunteina maahanmuutosta, pakolaisista, opiskelijoiden elämästä ja elämästä yleensäkin. Huomasin, että nuoren takana saattaa kuitenkin piillä suru tai ahdistus, jota ei uskalleta paljastaa muille. Toinen huomionarvoinen asia oli kuulla, että vastuuta ollaan valmiita kantamaan myös omista vanhemmista ja heidän hoidostaan sitten joskus tulevaisuudessa. Se oli mielettömän upeaa kuulla!!

Pidetään yhdessä huoli lapsistamme, nuoristamme kuten myös vanhuksistamme. Meillä on upea kansa, jonka  hyvinvoinnin eteen kannattaa tehdä töitä.

  anne 

11. maaliskuuta 2011

Perjantai 11.3.2011

Morjens,
Olinpa ahkera tänään. Töissä Pidennetty ruokatuntilla kävin Hollolan kuntakeskuksessa tapaamassa A-Killan ihmisiä. Kahviteltiin, juteltiin naurettiin ja vähän muisteltiin menneitäkin. Olipa kiva paikka ja mukavia ihmisiä. Menenpä piakkoin käymään uudelleen! Kiitos Veikolle kutsusta!

Töiden jälkeen nokka kohti Padasjokea ja vaalitilaisuutta. Settiin kuuluu luonnollisesti paljon kirjallista materiaalia, powerpoint-show, musiikkia, puhetta ja ajatustenvaihtoa.

Ja mikä parasta, media myös paikalla. Ja aivan pyytämättä! Loistavaa!
Padasjoen Sanomien päätoimittaja tuli tekemään jutun kuvien kera, ja sellaisen myös sai.
Saas nähdä millaisen.

Mainoksia annettu tänään jälleen eteenpäin jaettavaksi.

Kiitos Teille Ihanat Ihmiset!

Nyt nukkumaan, että jaksaa huomenna lauantaina ensin jakamaan ajatuksia, makkaraa ja ilmapalloja Hollolan torille ja sitten kiireellä Salppurin Kisoihin vip-emännäksi!

Uusi Upea Päivä tiedossa siis huomennakin!

Se on moro!
-louha-

5. maaliskuuta 2011

Lauantai, 5.3.2011 kello 23.32
Ensimmäinen blogi-tekstini.

Juu tästä se sitten lähtee. Ehkä.

Olin  ala-asteella ja jälleen piti kirjoittaa äidinkielen tunnilla aine.
Jotenkin se aloittaminen tuntui aina niin vaikealta. Tyhjä vihkon sivu ja kynä. Ja hiljaisuus.

Joo, ja siihen aikaan meitä opetettiin käyttämään myös oikeaa mustekynää.
Tarkoitan siis mustekynää. Mustetta ja kynää erikseen.

Sotkuahan siitä  toisinaa tuli, vaikka oli imupaperi. (heh, mahtaako nykypolvi edes tietää moista..?)

Aina sitä taisi tulla jotain vihkoonkin kirjailtua. Ainakin opettaja tykkäsi.
Hän oli vanha - ylittänyt siis 30-vuoden iän... Se oli siihen aikaan mun käsitykseni vanhan iän rajasta.
Hän oli sodista selvinnyt sotaveteraani ja siirsi meihin perussuomalaiset arvot: isänmaa ja uskonto!

Urpo Hakkarainen noudatti tiukasti myös opetussuunnitelmaa. Eräs uskontotunti jäi mieleeni (siihen aikaan ei ollut terveysopin tunteja). Opettaja neuvoi välttämään ruumiin himoja: "Jos lihanhimo yllättää, niin lähtekää 10 kilometrin lenkille ja menkää sen jälkeen kylmään suihkuun, niin lihanliho kyllä hellittää!" Muistan vain ihmetelleeni tunnin jälkeen, että miksi ihmeessä en saa enää syödä lihaa....

Mitä tästä opimme? Sen, että pitää muistaa kohderyhmä, jolle puhuu - tai kirjoittaa.

Lukemisiin!

 anne