7. marraskuuta 2013

EU säätelee jo Suomen sosiaaliturvaa!

Viimeiset vuodet on puhuttu EU:n taloudellisista ongelmista ja sosiaaliset ongelmat ovat jääneet taustalle. Nyt EU on herännyt Etelä-Euroopan sosiaalisiin ongelmiin ja niinpä se pyrkii lähentämään Etelä- ja Pohjois-Euroopan sosiaaliturvaverkostoja lähemmäksi toisiaan - unohtamatta EU:n ulkopuolisia maita! Suomen kannalta erittäin huono asia!

Tästä esimerkkinä uusi yhdistelmälupadirektiivi, jonka pitäisi olla voimassa 25.12.2013. Tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaaliturvan perusteita. Suomen sosiaalietuudet ovat tällä hetkellä asumisperusteisia. EU:n yhdistelmälupadirektiivi vaatii, että EU-jäsenvaltioiden sosiaalietuudet voi saada myös työperusteisesti. Lisäksi EU haluaa turvata jopa kolmansista maista tuleville työntekijöille EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa yhdenvertaisen kohtelun työelämän, koulutuksen ja sosiaaliturvan alueilla.

Jotta nämä asiat voitaisiin sisäänkirjata suomalaiseen lainsäädäntöön, tulee muutoksia tehdä mm. ulkomaalaislakiin, ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin, aravarajoituslakiin, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilakiin, kansanterveyslakiin, erikoissairaanhoitolakiin, lapsilisälakiin, lasten kotihoidon lakiin ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin. Eli kymmeneen voimassa olevaan lakiin!

Jo nyt maksamme yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi esimerkiksi lapsilisää ulkomailla asuvalla henkilölle; jos vanhemmista vain toinen käy töissä, ensisijainen maksajavaltio on se, jossa vanhempi työskentelee. Tämä valtio maksaa lapsilisän ja perhe-etuuksien määrän kokonaisuudessaan. Lapsilisää maksetaan siis myös Suomen ulkopuolella asuville lapsiperheille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. Ehdoksi on riittänyt, että perheen vanhemmista toinen käy Suomessa töissä. Nyt EU haluaa laajentaa näitä oikeuksia myös EU:n ulkopuolisille maille. Suomesta maksettiin vuonna 2011 ulkomaille 4826 lapselle yhteensä 4,5 miljoonaa euroa lapsilisiä. Ylen 14.10.2013 uutisen mukaan "Julkinen terveydenhuolto ja perhe-etuudet avataan vuoden alusta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Muutaman vuoden kuluttua sosiaaliturvan piiriin pääsevät myös viisumilla työskentelevät kausityöntekijät, kuten marjanpoimijat."

Ensi vuoden budjettiin hallitus on jo kirjannut edellä mainittuun yhdistelmälupadirektiiviin liittyen: "Direktiivin täytäntöönpanon arvioidaan lisäävän maksettavien lapsilisien määrää noin 1 000 000 eurolla." EU on siis ulottanut säätelynsä jo syvälle Suomen sosiaaliturvaan ja edellä mainittu direktiivi ja ensi vuoden alussa voimaan tuleva potilasdirektiivi tuovat meille miljoonien eurojen lisäkustannukset. Suomi ottaa tänäkin vuonna velkaa yli 9 mrd euroa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa EU:n idealismiin!
 
Mielipidekirjoitus julkaistu Etelä-Suomen sanomissa 5.11.2013.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti