8. marraskuuta 2013

Ei kahta samanlaista päivää

Maanantaina vierailimme Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa Iskun tehtailla. Vierailu teki vaikutuksen! Hallituksen pj. Seppo Vikström kertoi realistisesti mitä yrittämisen haasteet tänä päivänä ovat. Yritystuissa ja verotuksessa riittää työnsarkaa. Tehdaskierroksella saimme hyvän kuvan, miten kotimaiset kalusteet valmistuvat. Olin hämmästynyt, miten järjestelmällinen ja siisti tehdas oli! Ilmapiirikin tuntui mukavalta: hymyileviä ja iloisen oloisia ihmisiä niin konttorin kuin tehtaankin puolella.

Tiistaina eduskunnassa käsiteltiin tämän vuoden neljättä lisätalousarviota. Valtion velanotto sen myötä jälleen lisääntyy 141 000 miljoonalla ja tämän vuoden kokonaisvelka nousee 9,2 miljardiin euroon. Merkittävin huomio lisätalousarviossa on se, että EU:n lisätalousarvioiden menojen kattamiseen suuntautuu 90 miljoonaa euroa lisää. Myös kehitysapuvaroja kasvatetaan 15 miljoonalla. Yhteensä kehitysapua onkin sitten jo kasvatettu tämän vuoden lisätalousarvioissa 50 miljoonalla…

Käsittelyssä oli myös hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista, vuoden 2014 alkuun saakka voimassa olevaa, kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annettua kokeilulakia siten, että lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin viidellä vuodella vuoden 2018 loppuun saakka. Lain alueellista soveltamisalaa laajennettaisiin poikkeamistoimivallan siirtämisen kokeilun osalta koskemaan kymmentä asukasluvultaan suurinta kuntaa, näin ollen myös Lahtea. Olinkin saman tien yhteydessä paikallisiin asiantuntijoihin kuullakseni heidän mielipiteensä asiasta. Pääasiassa esitys otetaan vastaan positiivisesti.

Viikkoon mahtui jälleen myös runsaasti puhetta EU:sta. Suuressa valiokunnassa kuultiin viikon aikana sekä ministeri Kataista että Urpilaista tuleviin EU-kokouksiin liittyen. Perjantaina MEP Sampo Terho oli jälleen kertomassa eduskuntaryhmällemme ajankohtaisia asioita EU:sta.

Torstaina suuri valiokunta vieraili Eurooppa-ministeri Stubbin isännöimässä tilaisuudessa Valtioneuvoston juhlasalissa, Smolnassa. Mukana oli myös suomalaisia europarlamentaarikkoja. Keskustelimme muun muassa EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuudesta sekä niistä aihealueista ja hankkeista, joihin Suomi pyrkii seuraavan komission ohjelmassa vaikuttamaan.

Perjantaina minua ja kansanedustajakollega Miapetra Kumpula-Natria haastateltiin ammattiliitto Pron lehteen. Jutun ideana on esitellä kahden Pron jäsenen tyypillistä työpäivää. Täällähän ei kahta samanlaista päivää näe, mutta valitsimme yhden esimerkkipäivän ja toivottavasti lukijat saavat jotain irti siitä, minkälaista työ kansanedustajana on.

Kysymyksiä vastattavaksi

Jätin keskiviikkona eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä. Halusin saada ministeriltä vielä kirjallisen vastauksen koskien Hollolassa sijaitsevan Hälvälän harjoitusalueen puhdistustöiden aloittamista ja kustannusten jakautumista. Olen myös budjettikeskusteluissa tiedustellut tätä asiaa ja tuolloin ministeri Haglund vakuutti, että puolustusvoimat hoitaa kyllä lakisääteiset velvoitteensa. Hälvälän kohdalla alueen puhdistuskustannusten on kuitenkin arvioitu kohoavan kymmeniin miljooniin. Useiden asiantuntijoiden mukaan puolustusvoimat eivät pysty nykyisellä määrärahojen tasolla perustoimintojensa toteuttamiseen ja ylläpitoon, joten jääkö varoja poistuvien alueiden asianmukaiseen puhdistukseen?

Toinen kysymykseni koski kehitysyhteistyötä. Tapaamisessani World Visionin Anne Pönnin kanssa keskustelimme järjestön Weconomy start -hankkeesta, jonka tavoitteena on yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa kehittää köyhille alueille soveltuvia tuote- ja palveluideoita sekä vastuullisia liiketoimintamalleja yhdessä loppukäyttäjien, vähävaraisten ihmisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että voittajia ovat sekä yritykset että köyhät yhteisöt. Weconomy start -hankkeessa on lukuisia samanlaisia tavoitteita kuin ulkoministeriön Team Finland kokonaisuudessa, jonka tavoitteena on tuoda yhteen keskeisiä toimijoita kotimaassa ja ulkomailla ja sen avulla edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Kirjallisessa kysymyksessäni tiedustelin olisiko mahdollista, että Team Finland kokonaisuuteen otettaisiin mukaan myös kehitysyhteistyönäkökulmaa Weconomy start -ohjelman avulla. Panostamalla yritysten ja köyhien maiden yhteistyöhön, voitaisiin myös valtion kehitysyhteistyövaroja suunnata tehokkaammin ja toimenpiteillä voitaisiin saada enemmän konkreettista hyötyä aikaan. Voisiko toimiva yritysyhteistyö olla siis yksi väylä kehitysapurahojen tehokkaampaan käyttöön?

Maanpuolustuskurssille

Ensi viikolla aloitan neljän viikon mittaisen maanpuolustuskurssin. Kurssille osallistuu myös muita kansanedustajia ja useat kollegat, jotka ovat kurssin jo käyneet, ovat kehuneet sen asiantuntevaa ja hyödyllistä antia. Maanpuolustuskurssien tavoitteena on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, parantaa yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa sekä edistää kokonaisturvallisuuden eri aloilla työskentelevien henkilöiden verkostoitumista. Päiväohjelma seuraaville neljälle viikolle onkin hyvin tiivis ja tarkasti määritelty. Eduskuntatyöhön pystyn osallistumaan ainoastaan perjantaisin.

Viikonloppuna nähdään Mäntsälässä Uudenmaan Perusnaisten teltalla. Tulkaa jututtamaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti