31. toukokuuta 2013

Lahden eteläisen kehätien suunnittelu on aloitettava nyt

Jätin tiistaina eduskunnassa lisätalousarvioaloitteen sekä kirjallisen kysymyksen liittyen VT 12 Lahden eteläiseen kehätiehen. Tien suunnittelu pitäisi päästä aloittamaan ehdottomasti nyt ja siksi ehdotinkin lisätalousarvioaloitteessani 1,5 miljoonan lisämäärärahaa tien suunnittelun aloittamiseen.

Oikea aika suunnittelurahan myöntämiseen on nyt, sillä myös kunnat ovat siihen tänä vuonna varautuneet ja hanke voitaisiin käynnistää yhteisesti sovitulla rahoituksella. Hollolassa on kehätien suunnittelua varten varausta tälle vuodelle 100 000 euroa ja Lahdessa 900 000 euroa. Suunnittelun kokonaiskustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa, josta alueen kunnat ja maakuntaliitto saisivat tällä hetkellä kasaan siis noin 50 prosenttia ja loput jäisi valtiolle. Ensi vuonna näitä varauksia ei kuntien budjeteissa enää välttämättä ole.

Kehätiehän on ollut kaavoitettuna jo pitkään, mutta hankkeelle ei ole myönnetty rahoitusta. Tie helpottaisi huomattavasti valtatien liikennerasitusta, suojelisi arvokkaita pohjavesiä ja kehittäisi alueen elinkeinoelämää. Tällä hetkellä noin 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ohittaa Lahden ydinkeskustan alueen ja muun muassa kauppatorin vain alle puolen kilometrin päästä. Nykytilanne on todettu liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun näkökulmasta ongelmalliseksi eikä missään muussa Suomen kaupungissa enää valtatie vastaavalla tavalla kulje läpi kaupungin tiiviimmän kaupunkirakenteen.

Ministeriö on myöntänyt, että hanke on tärkeä ja olen jutellut useaan otteeseen asiasta liikenneministeri Kyllösen kanssa. Perjantaina törmäsin häneen jälleen ja otin asian esille. Vihreää valoa vaikuttaisi asian suhteen olevan näkyvissä…

Kirjallinen kysymys, jonka aiheeseen liittyen myös jätin tiistaina, käsitteli kehätien yhteyttä Lahden alueen elinkeinoelämän parantamiseen. Päijät-Hämeessä on jo pitkään ollut korkea työttömyysaste, jota ei ole saatu viime vuosina kohenemaan. Maaliskuussa 2013 työttömyysaste Lahdessa oli jopa 15,8 prosenttia ja elinkeinoelämän kehitystä on jarruttanut se, ettei suunniteltua kehätietä ole vielä rakennettu.

Lahti on syksyllä 2012 hyväksytty äkillisen rakennemuutoksen tukialueeksi ja hallituskaudeksi on asetettu Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä, joka päättää tukirahojen jakamisesta ja mahdollisista lisäresurssien tarpeista. Työryhmässä on edustettuna myös liikenne- ja viestintäministeriö ja kysymyksessäni tiedustelinkin, miten ministeriö pyrkii vaikuttamaan työryhmässä siihen, että äkillisen rakennemuutoksen tukirahoja suunnattaisiin Lahden alueella eteläisen kehätien suunnittelun aloittamiseen ja sitä kautta alueen elinkeinoelämän edellytyksien kehittymiseen? Toivottavasti parin viikon päästä saapuvassa vastauksessa todetaan, että suunnittelu onkin jo käynnistetty.

Veronkierto EU:ssa on saatava kuriin

Loppuviikko menikin sitten EU-asioiden parissa. Suuri valiokunta kokoontui torstaina ja perjantaina. Torstaina osallistuin myös Eurooppa-ratikkaan, josta aiempi blogikirjoitukseni kertoo tarkemmin.

Lisäksi jätin perjantaina kirjallisen kysymyksen siitä, pitäisiköhän muihinkin EU-maihin tehdä kattava ja syvällinen rahanpesuselvitys. Nostin esille erityisesti maat, jotka kamppailevat talousvaikeuksien kanssa ja joille on jo myönnetty tukipaketti. EU:ssa vallitsee yhteinen tahtotila veronkierron ja veropetosten ehkäisemiseksi, sillä on arvioitu, että koko EU:n alueella menetetään jopa 1000 miljardia euroa veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun takia. Tämä on 2000 euroa jokaista Euroopan asukasta kohden. Melko paljon ja varmaan muutakin käyttöä keksittäisiin. Konkreettisia toimia ei kuitenkaan ole asian eteen juurikaan vielä toteutettu. Voisiko rahanpesuselvitykset olla hyvä alku?

On ongelmallista, että veroparatiisille tai aggressiiviselle verosuunnittelulle ei edelleenkään ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Tärkeä periaate verotuksessa on, että verot maksetaan sinne, missä tulo syntyy. Tämän periaatteen kiertäminen tulee ehkäistä ja on ehdottomasti positiivinen asia, että Eurooppa-neuvosto on näitä asioita viime aikoina pohtinutkin. Ehkä tämä on projekti, jossa EU-maiden yhteistyöllä voidaan todella saavuttaa jotakin merkittävää – kunhan saadaan konkreettiset toimet käyntiin.

Viikko eduskunnassa päättyi perjantaina siihen, että Perussuomalaisten puoluehallitus valitsi minut puolueen eurovaaliehdokkaaksi. Matka siis jatkuu!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti