17. huhtikuuta 2013

HALUATKO SAIRAANHOITOA BULGARIASSA?

Oletko sairaanhoitojonossa ja odotat kutsua tutkimukseen tai leikkaukseen?  Ei hätää, ensi vuonna helpottaa!

Suomessa valmistellaan parasta aikaa lakimuutosta, jolla toimeenpannaan EU-direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta eli ns. potilasdirektiivi. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Potilasdirektiivin pääasiallinen sisältö on, että potilas voi hakeutua hoitoon mihin tahansa EU-maahan ja on oikeutettu sosiaalivakuutusjärjestelmästä samaan korvaukseen, kuin jos hoito olisi annettu kotimaassa. EU:n näkökulmasta direktiivin pääasiallinen tarkoitus on lisätä potilaiden valinnanvapautta ja edistää EU-kansalaisten perusoikeuksia. Itse näen, että tämä direktiivi on jälleen esimerkki EU:n sääntelystä, jolla on merkittäviä vaikutuksia kotimaisiin järjestelmiin.

Potilasdirektiivistä ei ole Suomessa pidetty kovin suurta meteliä. Aihetta olisi. Asiantuntijoidenkin mukaan direktiivi tulee perusteellisesti muuttamaan nykyistä järjestelmäämme. Miksi hallitus ei ole avoimesti sisällyttänyt potilasdirektiiviä käynnissä olevaan SOTE-uudistukseen?

Kysymyksiä lainvalmistelussa on aiheutunut muun muassa korvausjärjestelmistä sekä valtiolle ja kunnille aiheutuvista lisäkustannuksista. Hallitus valitsi nyt kehysriihessään Suomen korvausmalliksi nykymuotoisen sairausvakuutusmallin, jossa ulkomailla annettu hoito rinnastetaan Suomessa annettavaan yksityiseen hoitoon korvauksia päätettäessä. Tätä varten varataan 3 miljoonan euron lisäys ensi vuoden budjettiin. Tuo summa koostuisi kuulemma lähinnä matkakorvausten lisääntymisestä. Hassua, että samaisessa kehysriihessä hallitus ilmoitti tekevänsä 50 miljoonan euron vähennyksen juuri niiden korvausten osalta, joihin myös sairausvakuutuksen matkakorvaukset kuuluvat!

Nyt päätetty sairausvakuutusmalli on kuitenkin EU:n näkökulmasta ongelmallinen. Valittu ratkaisu voi johtaa EU-komission määräämiin rangaistuksiin, jos EU:ssa todetaan, ettei Suomen sairausvakuutusmalli lisää tarpeeksi potilaiden valinnanvapautta. Direktiivin henki kun on nimenomaan yhdenvertaiset palvelut ja valinnanvapauden lisääntyminen.

Esitettyjä vaihtoehtoja korvausmalleiksi on neljä. Tuleeko lopullinen korvausmalli olemaan joku näistä vai niiden yhdistelmä? Esimerkiksi omavastuuosuusmallissa kuntien kustannusten arvioitiin nousevan vuosien saatossa jopa yli sadalla miljoonalla eurolla. Huolestuttavaa on, jos joudumme sen EU-komission painostuksen alla valitsemaan.

Avoimia kysymyksiä on siis vielä paljon. Tietoa kustannuksista saati käytännön vaikutuksista ei ole, sillä on hyvin vaikea arvioida, paljonko potilaiden liikkuvuus rajojen yli lisääntyy. Millainen vaikutus uudistuksella on hoitojonoihin Suomessa? Entä miten direktiivi vaikuttaa Pohjoismaisiin rajaesteisiin, joita viime vuosina on niin ahkerasti pyritty poistamaan?

Torstaina 11.4.2013 Tukholmassa pidettiin Pohjoismaiden Neuvoston istunto, jossa kysyin miten potilasdirektiiviin on valmistauduttu Pohjoismaiden kesken ja ovatko Pohjoismaiden ministerit tehneet tässä asiassa yhteistyötä ja olisiko sellaiseen ministerien mielestä tarvetta? Kysymykseeni vastasi Tanskan ministeri, joka totesi, että vuoropuhelua asian tiimoilta on käyty ja että ensi vuonna tullaan kartoittamaan kuinka paljon potilaat rajojen yli liikkuvat. Asiaan suhtaudutaan siis melko huolettomasti myös yhteispohjoismaisella ministeritasolla.

Direktiivin mukaan muista EU-maista tulevia potilaita tulisi kohdella samalla tavalla kuin oman maan kansalaisia. Suomessa on jo nyt vaikeuksia lyhentää potilasjonoja.

Nähtäväksi jää, paljonko uusia potilaita tulee, mistä maista heitä Suomeen hakeutuu ja millä kriteereillä heidät jo olemassa oleviin potilasjonoihin sijoitetaan?

Vai hoidetaanko suomalaiset jatkossa muissa EU-maissa?
 
Kolumni julkaistu Seutunelosissa 17.4.2013.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti