29. helmikuuta 2012

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS  - VÄLIKYSYMYSPUHEENVUORO 29.2.2012ARVOISA PUHEMIES! 

Eu-päätöksenteko ei vakuuta avoimuudellaan. Sanotaan, että avioparit alkavat muistuttaa vuosien myötä toisiaan. Valitettavasti hallituksen eu-rakkaus näyttää tuhoavan suomalaisen avoimen päätöksentekokulttuurin.

Suomen puolustusvoimauudistus on tehty Eu-sopimusten hengessä. Sen valmistamisesta ei ota kukaan vastuuta. Hallitus sojottaa sormella Puolustusvoimiin ja Puolustusvoimat sanoo toteuttavansa poliitikkojen säästökäskyjä. Missä on ministeri Kataisen kuuluttama vastuunkanto? Kaipaamme yksityiskohtaisia perusteluita ylimalkaisen mantran sijaan.

 ARVOISA PUHEMIES 

Olen iloinen, koska ministeri Wallin sanoi puheessaan, että jokaisen varuskunnan kohdalla punnitaan useita asioita. Niitä ovat mm. sodan ajan joukkojen tuotantotarve, merkitys sodan ajan tukikohtana, tilojen kunto, infra ja ympäristö sekä kokonaistehokkuus, kehittämismahdollisuudet sekä usean aselajin koulutus. 

Hämeen rykmentin Hennalan varuskunta pystyy helposti vastaamaan nyt heitettyyn lakkautushaasteeseen. 

Hämeen rykmentin Hennalan varuskunta perustettiin jo 100 vuotta sitten keskeiselle paikalle ja Hennala on nykyisinkin erinomaisten yhteyksien keskipisteenä, jossa rauta-, maantie kuin myös lentoliikennettä voidaan käyttää helposti hyväksi. Hennala  toimii kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti laajalla skaalalla: siellä on Sotilaslääketieteen keskus ja terveysasema, Logistiikka, Huoltokeskus ja -koulua, Sotilasmusiikkikoulu sekä Urheilukoulu. Toimintaa on kehitetty innovatiivisesti ja sitoutuneesti. 

Infra ja ympäristö vaatimuksiin löytyy myös erinomaiset toimintamahdollisuudet:

Hennalan rykmentin kohdalla työllisyys- ja taloudelliset vaikutukset koko maakuntaan ovat merkittävät.

Lahti sekä Hollola ovat varautuneet turvaamaan maankäytöllisesti varuskunnalle kilpailukykyiset toimintaedellytykset myös jatkossa.

Koko Päijät-Häme on erittäin sitoutunut toimimaan puolustusvoimien parhaaksi.

 Hämeen rykmentissä on Hollolan kunnan alueella Hälvälässä laajat maastoharjoitusalueet sekä kansainvälisen tason ampumaradat. Nämä tilat ovat olleet laajasti käytössä myös muiden yhteisöjen, kuten poliisien, urheiluseurojen kuin myös reserviläisten koulutuksen käytössä.

Ei ole turhaa korostaa tämän alueen merkitystä myös nuorison ohjatun vapaa-ajan harrastusten tärkeänä paikkana.

Hälvälän alueen monimuotoisuutta korostaa se, että se on ollut myös lentokenttäkäytössä.  

ARVOISA PUHEMIES

Hollolan 22 000 asukkaan kunta on investoinut jo yli miljoona euroa Hälvälän alueen kaavoitukseen, jotta asutustoiminta ja puolustusvoimien yhteiselo olisi mahdollista.  ELY-keskus on toimillaan yrittänyt estää tämän yhteiselon meluhaittaan vetoamalla.

Jos varuskunta nyt poistuu ja vain ampumarata jää, kantaa Hollolan kunta tämän päätöksen jäljiltä merkittävät taloudelliset vastuut; ongelma jää, mutta alueelta viedään satoja työpaikkoja. 

Jos Hälvälän taistelualue lakkautettaisiin, pitää taistelualueen maaperä myös puhdistaa. Kukaan ei pysty sanomaan, paljonko tällainen maaperän puhdistustoimenpide tulee maksamaan. Sen jokainen tietää, että vuosikymmeniä käytössä olleen alueen puhdistaminen ei ole halpaa.

Kustannustehokkaan ja ammattitaitoisen organisaation lakkauttaminen ei yritysmaailmassakaan ole järkevää. Ilmeisesti niissä varuskunnissa, joihin nyt pystyttäisiin toiminteita siirtämään on toimittu vajaatehoisesti.  Miten niihin muutoin olisi mahdollista siirtää uusia toimintoja ja henkilöstä näin mittavissa määrissä? 

Edellä esitettyjen perusteiden valossa en näe Hennalan varuskunnalle lakkautuksen puolesta puhuvia ominaisuuksia.

Hennalan varuskunta ja Hälvälä tarjoavat yhdessä henkilökunnan, kuntien sekä elinkeinoelämän kanssa kustannustehokkaan ja toimivan paketin. Hennalan lakkautusuhka on otettava puolustusvoimauudistusta mietittäessä uudelleen käsittelyyn.  

Päijät-Hämeen maakunnan kunnat haluavat selkeän ja muiden varuskuntien kanssa vertailukelpoiset perustelut, joilla Hennala on katsottu lakkautettavaksi.

 ARVOISA PUHEMIES 

Kannatan edustaja Jussi Niinistön tekemää epäluottamuslausetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti