5. heinäkuuta 2013

Nuorisotyöttömyys puhuttaa

Viime viikonlopun puoluekokous Joensuussa oli todella onnistunut. Järjestelyt toimivat moitteettomasti ja oli ihana tavata niin paljon taas mukavia ihmisiä. Huikea tunnelma!

Suuri valiokunta kokoontui vielä kaksi kertaa tällä viikolla. Maanantaina kuultiin Kataista ja perjantaina Urpilaista.
 
Urpilainen osallistuu ensi viikolla euroryhmän kokoukseen, jossa keskustelussa on muun muassa Kreikan sopeutusohjelman kolmas välitarkastelu. Ministeri totesi, että Kreikalla on vaikeuksia noudattaa sopeutusohjelmaa ja saavuttaa välitarkastukselle asetettuja tavoitteita…
 
Vielä on auki se tullaanko euroryhmässä tekemään päätöksiä Kreikan neljännen lainaerän osalta. Ministeri esitti, että Suomi voisi hyväksyä neljännen lainaerän maksatuksen, mikäli troikka sitä yksimielisesti suosittelisi. Tästä äänestettiin ja valiokunta yhtyi äänin 12-7 valtioneuvoston toimintalinjaan.
 
Pääministeri Katainen antoi selvityksen kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksesta, jossa käsiteltiin muun muassa Euroopan taloutta, pankkiunionin etenemistä sekä erityisesti nuorisotyöttömyyden hoitoa. Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan nuorisotyöttömyyden ongelma on ennen kaikkea ratkaistava kansallisesti. Jäsenvaltioiden on Eurooppa-neuvoston mielestä itse kannettava päävastuu nuorisotyöttömyyden vähentämisestä.

Onneksi kuitenkin myös EU tekee panostuksia nuorisotyöttömyyteen ja budjetista myönnettäneen 6-8 miljardia euroa, jotka onkin tarkoitus käyttää etupainoisesti eli rahoituskehyskauden alkuvaiheessa. Varat suunnataan kuitenkin lähinnä niihin maihin, jossa nuorisotyöttömyys ylittää 25 %. Samaan aikaan pyritään panostamaan nuorten liikkuvuuteen Euroopassa.

Suomessa nuorisotyöttömyyteen on puututtu säätämällä laki nuorisotakuusta. Se ei ole vielä tuottanut toivottuja tuloksia, mutta toivottavasti tilanne etenee. Keskusteluissa tulisi kuitenkin vielä kiinnittää tarkemmin huomiota myös nuoriin, jotka joutuvat jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Jätin aiheesta kirjallisen kysymyksen perjantaina ministerille.

Kelan vuonna 2011 julkaistussa alle 30-vuotiaita nuoria koskevassa tutkimuksessa kerrotaan, että joka arkipäivä keskimäärin kymmenen alle 30-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle, kolme neljäsosaa heistä mielenterveysongelmien takia. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden seurauksena valtio voi menettää verotuloina, kasvaneina sosiaalimenoina ja menetettynä työpanoksena lähes 1,2 miljardia euroa vuodessa. Myös jokainen työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt nuori maksaa kalliin hinnan omalla kohdallaan – syrjäytymisvaara työkyvyttömyyseläkkeellä on ilmeinen.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ehdottaa kannanotossaan ratkaisuksi valtion panostusten lisäämistä kuntoutuspsykoterapiaan, joka Kelan tutkimuksien mukaan on hyvä keino nuorten opiskelu- ja työkyvyn palauttamiseen. Huomionarvoista nimittäin on, että nuorisotakuu, johon valtio tällä hetkellä panostaa suuria summia, ei ulotu niihin nuoriin, joilla on jo opiskelu- ja työpaikka, mutta jotka eivät voi hyvin.

Kysymyksessäni halusin tiedustella, miten hallitus aikoo varmistaa, että alle 30-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä pienenee ja aikooko se lisätä panostuksia työssäkäyvien ja opiskelijoiden kuntoutuspsykoterapiaan?

Istuntotauko on hyvää aikaa ideoida ja puuhailla valtiopäivätoimia. Jätin tällä viikolla toisenkin kirjallisen kysymyksen. Toinen kysymykseni koski koirien sähköpantoja, jotka mielestäni tulisi lainsäädännössä kieltää kokonaan. Nyt näin ei ole ja sähköpantojen avulla voidaan aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Muitakin tehokkaita koulutusmenetelmiä on ja lainsäädännön tulisi kannustaa ennen kaikkea niiden käyttöön. Eläinsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa, toivottavasti siinä sähköpannat kielletään kokonaan.

Istuntotauon viikonloput täyttyvät myös pikkuhiljaa erilaisista markkinoista ja tapahtumista. Lauantaina olen Padasjoen perinteisillä Sahtimarkkinoilla kollega Pertti ”Veltto” Virtasen kanssa Padasjoen PS:läisten kanssa. Tulkaahan moikkaamaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti