17. maaliskuuta 2012

vastuunkantoa vaaditaan ministeri Heidi Hautala

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat trendisanoja hallituksen kielenkäytössä. Valitettavasti viime aikoina tuo mantra ei ole toteutunut ainakaan valtion omassa hallinnossa. Finnairin henkilökunta suostui säästötalkoiden nimissä alentamaan omia palkkojaan viidellä prosentilla ja luopumaan etuisuuksista, kuten lomarahakorvauksesta sekä jatkamaan päivää ilman palkkaa.  

Samaan aikaan toisaalla Finnairin hallitus päätti syksyllä 2009 maksaa 18 johtajalle ja asiantuntijalle ylimääräisen vuosibonuksen siitä, että he suostuivat jäämään töihin yhtiöön helmikuuhun 2011 saakka. Kymmenen sai koko vuoden palkan ja kahdeksan sai puolen vuoden palkan. 2,7 miljoonan euron bonukset maksettiin taannehtivasti viime vuonna.  Christoffer Taxellin HS:n 14.3.2012 haastattelua mukaillen olisi kuulemma ollut vastuutonta hallintoa, jos Finnairin hallitus ei olisi näin tehnyt. Suora lainaus: ”Kuka tahansa olisi voinut heidät palkata maksamalla tätä kohtalaisen pientä ylimääräistä palkkiota vastaavaan korvauksen.” Rapsakkaat 154 000 euroa henkilö - kohtalaisen pientä!!?? 

Kohtalaisen pieneksi luonnehtisin omaishoitajan saamaa korvausta tai kotihoidon tukea, jonka lasta kotona hoitava vanhempi saa. Jos nämä esimerkkityöt siirretään kotoa yhteiskunnan tehtäviksi, nousevat kulut kohtalaisen korkeiksi. 

Samaan aikaan toisaalla hallitus ährää suljettujen ovien takana uutta sopeutusohjelmaa kansalaisten vyön kiristämiseksi. Julkisuuteen tihkuneita uusia sopeutustoimia saattaa olla esim. sosiaalietuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen ja kotihoidon tuen maksaminen enää vain alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille. Sosiaalietuuksista suurin osa on sidottu indeksiin. Se tarkoittaa, että niitä korotetaan yleisen hintatason nousun mukaan. Hallitusohjelman yksi painopistealue on kuulemma köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hallitusohjelma ei ole todellakaan linjassa tekojen kanssa!

Finnairin hallituksen maksamien bonusten takaisin perintää on jo vaadittu, koska bonusohjelman voidaan katsoa rikkoneen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksiä. Valiokunnan valtionyhtiöille antaman ohjeen mukaisesti palkkiot voidaan peruuttaa tai periä takaisin, jos on toimittu lain tai yrityksen eettisen ohjeiston vastaisesti. Sitouttamisrahojen takaisinperintään ei Finnairin hallituksen omistajaohjausyksikön johtajan Pekka Timosen mukaan ole tarvetta, koska ”sitouttamisrahoihin ei liity tuloksen manipulointia tai muuta epäeettistä toimintaa”. Aivan päätön kommentti! Nyt on valtion omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä Heidi Hautalalla näytönpaikka!

Otetaan takaisinperinnästä esimerkiksi vaikkapa opiskelija: Kela saa verohallinnolta tiedot opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Plus- ja miinuslaskujen jälkeen Kela lähettää takaisinperinnän päätösehdotuksen. Nyt olisi aiheellista toimia eettisesti oikein ja vaatia epäeettisesti maksettuja bonuksia takaisin. Bonuksia saaneista johtajista viisi on jo jättänyt uppoavan yhtiön. Että semmosta sitoutumista. Tein kirjallisen kysymyksen Heidi Hautalalle takaisin perinnästä. Ans kattoo, mitä hän selittää.

Hallitus jakaa Kreikkaan rahaa ja pääministeri vaatii suureen ääneen vastuun kantamista. Turha on Kataisen kuuluttaa vastuunkantoa; jokainen suomalainen on kantanut Kreikka-paketeista vastuuta jo n. 1400 euron verran per nuppi. Sille rahalle olisi varmasti ollut käyttöä ihan kotioloissakin! Hallitus huseeraa suu vaahdossa Eurooppaan päin ja haluaa vakuuttaa EU:lle solidaarisuuttaan. Missä on solidaarisuus omaa kansaa kohtaan?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti